Back to Top

VYTVOŘIT FOTOKNIHU ONLINE

Zvolte si formát své fotoknihy ve stylu Catalogue v tvrdých deskách

3 VELKÉ FORMÁTY

 

Čtvercová

24,3 × 23,5 cm

od Kč


Sleva %

Na výšku

21,6 × 27 cm

od Kč


Sleva %

Na šířku

27,6 × 21,5 cm

od Kč


Sleva %

 
 

3 EXTRA VELKÉ FORMÁTY

 

Čtvercová

31 × 30 cm

od Kč


Sleva %

Na výšku

24,5 × 30 cm

od Kč


Sleva %

Na šířku

31 × 24,3 cm

od Kč


Sleva %