Back to Top
 

Předmět výzvy

Účastníci výzvy natáčí reakce svých blízkých po otevření fotodárku Bontia

darovaného k Vánocům. 

 

Termíny výzvy

Zahájení výzvy

21. 12. 2018

Konec výzvy

6. 1. 2019

 

odměna

Každý uživatel, který zašle libovolný počet videí, obdrží odměnu 500 Kč
na další nákup u Bontia a.s.

Autory videí, které jsme vybrali pro další vánoční spot, budeme v druhé polovině roku 2019 kontaktovat, předložíme jim smlouvu k podpisu a obdrží finanční odměnu 2.500 Kč.

 

Průběh VÝZVY

 

Uživatelé natáčí reakce svých blízkých po rozbalení fotodárků v průběhu vánočních svátků. 

Svá videa zasílají organizátorovi výzvy prostřednictvím služby www.uschovna.cz.

Do výzvy se řadí každé video obsahující předmět výzvy, zaslané přes službu www.uschovna.cz v termínu od 21.12. 2018 do 6.1. 2019 a patřičně označené existujícím e-mailem autora videa.

Odměna bude autorovi videa zaslána do 14 dnů po ukončení výzvy.

 
 

Pravidla

Účastníkem výzvy může být pouze fyzická osoba starší 15 let.
Z výzvy budou vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné či neslušné. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat a následně nepřipustit do výzvy nebo vyřadit z výzvy účastníky
s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto odměny peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
Výzvy se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. 
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla výzvy jakkoliv a kdykoliv upravit. 
Jakékoliv rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 

 
 

Oznámení o předání odměny

Vítězové budou informováni prostřednictvím e-mailu a případně budou zveřejněni na facebookových stránkách organizátora.

 

Odměna bude autorovi videa zaslána do 14 dnů po ukončení výzvy na e-mailovou adresu zadanou přes službu www.uschovna.cz při odesílání videa.

 
 

Autorská a jiná práva

Účastník výzvy vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (spoluautorů či autorů děl
v příspěvku zachycených či užitých) ani jiné zákonné podmínky. Před přihlášením do výzvy je účastník povinen ověřit, že všechny třetí osoby spojené s videem vědomě souhlasí s užitím fotografií v soutěži, a musí být připraven tento souhlas na výzvu organizátora doložit. 
Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají. 
Právo zveřejnění: Organizátor je oprávněn zaslaná videa zveřejnit ve svých reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění poskytuje soutěžící jako autor organizátorovi bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního nebo jiného omezení. Organizátor je oprávněn zaslaná videa přiměřeně upravovat a doplnit je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas osob na zaslaných videích s jejich užitím dle těchto podmínek.

 
 

Ochrana osobních údajů

Zaregistrováním do výzvy účastník výzvy souhlasí, aby organizátor výzvy zpracovával jím sdělený e-mail a jméno pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb), jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat odhlášením zasílání e-mailů.

 
 

organizátor

Organizátorem výzvy je výrobce fotoknih Bontia, a.s.