Back to Top
 

PODMÍNKY soutěže na instagramu
Léto s Přáteli

 
 

 

1. Sleduj nás na Instagramu @bontia_cz

2. Sdílejte fotku nebo video a ukažte nám, jak trávíte s přáteli dlouhé letní večery a přidejte k vašemu příspěvku hastag #Bontia_leto

3. Označte k fotce do popisku také přátelé, se kterými nejraději trávíte dlouhé letní večery. (Je nutné mít nastavený Váš profil na Instagramu jako veřejný, abychom fotku viděli)

4. Soutěž trvá do 16. července 2018⠀

 
 

Termíny

Zahájení

25. 06. 2018

Konec 

16. 07. 2018

Vyhlášení 

17. 07. 2018

 
 

předmět rozdávání

1x Fotoaparát FujiFilm Instax Mini 9

+

Fotopapír určený pro fotoaparáty Instax MINI (FujiFilm Instax Mini Instant Film Glossy)

 
 
 

Pravidla

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let.

Aby byla soutěž platná, muse se jí zúčastnit mininálně 20 soutěžních příspěvků.

Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce. Pro účast v soutěži je nutné nezapomenout uvést k fotce správné hashtag, jehož úkolem je zařazení fotky do soutěže. Počet nahraných fotografií na uživatele je omezen na jednu fotografii na uživatele.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. 
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jakkoliv upravit. 
Jakékoliv rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 

Rozdávání platí pouze pro Českou republiku.

 
 
 

Oznámení o předání výher

Fotografie splňujucí výše uvedené podmínky budou zařazeni do soutěže a bude náhodným výběrem vybrán výherce. Výběr výherní fotografie proběhne 17. 7. 2018. Výherce soutěže bude informován v komentáři pod fotkou a vyzván k zaslání kontaktních údajů, na kteréý budeme zasílat výhru. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby toto u své fotky kontroloval.

Odměna bude zaslána pouze po České republice.

 

Odesláním fotografie každý účastník:


Výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.

Výslovně prohlašuje, že fotografii pořídil osobně či je na fotce. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího.


Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram.


Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy. Organizátor si vyhrazuje právo, vyloučit ze soutěže veškeré příspěvky obsahující vulgarismy.

 
 
 

Ochrana osobních údajů

Zaregistrováním do soutěže účastník soutěže souhlasí, aby jeho jméno bylo zveřejněno
v případě výhry a dále, aby organizátor soutěže zpracovával jím sdělený e-mail a jméno pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat odhlášením zasílání e-mailů.

 
 
 

organizátor

Organizátorem soutěže je výrobce fotoknih Bontia, a.s., oficiálním partnerem je FujiFilm.