Back to Top
 
 

Soutěž o nej obálku fotoknihy

 
 

Předmět soutěže

Účastníci soutěže soutěží o nejlepší návrh obálky fotoknihy.

 

Termíny soutěže

Zahájení soutěže

1. 7. 2015

Vyhlášení finalistů základních kol

15. 7., 10. 8., 1. 9.

Vyhlášení vítězů základních kol

5. 9.

Vyhlášení vítěžů finále

7. 9.

 
 

Cena pro všechny soutěžící

Každý soutěžící získá možnost vytvořit si časopis National Geographic v hodnotě 100 Kč s vlastní fotkou na obálce.

 
 
 

Ceny PRO 250 FINALISTŮ v každém základním kole

Poukaz v hodnotě 700 Kč na vytvoření libovolné fotoknihy Hardcover (poukaz je nutné uplatnit v jedné objednávce).

 

Ceny pro vítěze tří základních kol

Batoh National Geographic v hodnotě 3 000 Kč a roční předplatné časopisu National Geographic v hodnotě 1 000 Kč.

 
 
 

cENY ZA 3 NEJLEPŠÍ OBÁLKY

Cena za 1. místo

Dárkový poukaz v hodnotě 15 000 Kč na jakýkoliv letecký zájezd pro 2 osoby pořádaný CK Adventura (tento poukaz je nepřenosný, tj. může jej uplatnit pouze výherce soutěže), a poukaz v hodnotě 2 000 Kč na libovolnou fotoknihu Hardcover od výrobce fotoknih Bontia (poukaz je nutné uplatnit v jedné objednávce).

Cena za 2. místo

Apple iPad mini 3 s aplikací Bontia Studio v hodnotě 10 000 Kč a poukaz v hodnotě 2 000 Kč na libovolnou fotoknihu Hardcover od výrobce fotoknih Bontia (poukaz je nutné uplatnit v jedné objednávce).

Cena za 3. místo

Cestovní taška National Geographic v hodnotě 7 000 Kč od redakce časopisu National Geographic a poukaz v hodnotě 2 000 Kč na libovolnou fotoknihu Hardcover od výrobce fotoknih Bontia (poukaz je nutné uplatnit v jedné objednávce).

 
 

Průběh soutěže

 

Od 1. 7. 2015 mohou soutěžící vytvářet obálky fotoknih.
Obálka fotoknihy musí být vytvořena pomocí online aplikace. Soutěžící si vybere jednu z připravených šablon, umístí do ní fotku, správně ji ořízne a doplní texty.
Vytvořenou obálku soutěžící přihlásí do soutěže uvedením svého e-mailu. Soutěžící může do soutěže přihlásit libovolné množství obálek.
15. 7.,10. 8. a 1. 9. 2015 organizátor vybere nejlepší obálky, které postoupí do finále. Poté všem postupujícím organizátor zašle cenu za postup do finále.
5. 9. 2015 porota určí pořadí tří nejkrásnějších obálek. Vítězové budou odměněni cenami za 1. až 3. místo. Poté organizátor oceněným účastníkům zašle do 5 dnů odměnu.

 
 
 

Pravidla

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let.
Ze soutěže budou vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné či neslušné. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže nebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. 
Pořadatelé si vyhrazují právo pravidla soutěže jakkoliv upravit. 
Jakékoliv rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 

 
 
 

Oznámení o předání výher

Vítězové budou informováni e-mailem a také budou zveřejněni na facebookových stránkách partnerů a organizátora.

 
 
 

Autorská a jiná práva

Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých) ani jiné zákonné podmínky. Před přihlášením do soutěže je účastník povinen ověřit, že všechny třetí osoby spojené s fotografiemi a texty vědomě souhlasí s užitím fotografií a textů v soutěži, a musí být připraven tento souhlas na výzvu organizátora doložit. 
Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi a pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají. 
Právo zveřejnění: Pořadatelé jsou oprávněni zaslané fotografie zveřejnit ve svých reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění poskytuje soutěžící jako autor pořadatelům bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního nebo jiného omezení. Pořadatelé jsou oprávněni zaslané fotografie přiměřeně retušovat a doplnit je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.

 
 
 

Ochrana osobních údajů

Zaregistrováním do soutěže účastník soutěže souhlasí, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a dále, aby pořadatelé soutěže zpracovávali jím sdělený e-mail a jméno pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat odhlášením zasílání e-mailů.

 
 
 

Pořadatelé a organizátoři

Pořadateli soutěže jsou cestovní kancelář Adventura, výrobce fotoknih Bontia, a redakce časopisu National Geographic. Organizátorem je Bontia, a.s.

 
 

Copyright © 2015 Bontia, a.s. Všechna práva vyhrazena.