Back to Top
 

Soutěž #sdilimkrabicku

 
 
 

Předmět soutěže

Účastníci soutěže soutěží o nejoriginálnější snímek krabičky s fotografiemi Bontia.

 
 

Termíny soutěže

Zahájení soutěže

11. 6. 2017

zadání dílčích výzev v rámci hlavní soutěže

12. 6., 16. 6., 20. 6., 25. 6.

vyhlášení dílčích výzev v rámci soutěže

16. 6., 20. 6., 25. 6., 28. 6.

Konec soutěže

28. 6.

Vyhlášení vítězů

30. 6.

 
 

HLAVNÍ cENY

Cena za 1. místo

Fotoaparát FujiFilm Instax Mini 90

Cena za nejoriginálnější fotky v dílčích výzvách

Poukaz na libovolnou fotoknihu v tvrdých deskách, fotokalendář nebo fotoobraz v hodnotě až 700 Kč.

 
 

Průběh soutěže

 

Od 12. 6. 2017 mohou soutěžící fotografovat krabičky Bontia v různých situacích.
Fotografie musí odpovídat zadání, které organizátor Bontia průběžně zveřejňuje na svých facebookových stránkách.
Fotografii krabičky Bontia soutěžící přihlásí do soutěže jejím sdílením na facebookové stránce Bontia. Soutěžící může do soutěže přihlásit libovolné množství fotografií.

29. 6. se uzavírá příjem soutěžních fotografií. Porota bude hodnotit fotky zaslané mezi začátkem a konce soutěže.
30. 6. 2017 porota určí celkového vítěze soutěže. Ten bude odměněn cenou za 1. místo. Poté organizátor vítězi zašle do 10 dnů odměnu.


Porota je složena z vedoucích pracovníků společnosti Bontia a při výběru nejoriginálnějších fotografií bude hodnotit především nápaditost, pojetí fotky s ohledem na soutěžní zadání a estetické vlastnosti jako je kompozice, využití světla, perspektiva atd.

 
 
 

Pravidla

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let.
Ze soutěže budou vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné či neslušné. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže nebo vyřadit ze soutěže účastníky
s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. 
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jakkoliv upravit. 
Jakékoliv rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 

 
 
 

Oznámení o předání výher

Vítězové budou informováni e-mailem a také budou zveřejněni na facebookových stránkách organizátora.

 
 
 

Autorská a jiná práva

Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (spoluautorů či autorů děl
v příspěvku zachycených či užitých) ani jiné zákonné podmínky. Před přihlášením do soutěže je účastník povinen ověřit, že všechny třetí osoby spojené s fotografiemi vědomě souhlasí s užitím fotografií v soutěži, a musí být připraven tento souhlas na výzvu organizátora doložit. 
Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají. 
Právo zveřejnění: Organizátor je oprávněn zaslané fotografie zveřejnit ve svých reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění poskytuje soutěžící jako autor organizátorovi bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního nebo jiného omezení. Organizátor je oprávněn zaslané fotografie přiměřeně retušovat a doplnit je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.

 
 
 

Ochrana osobních údajů

Zaregistrováním do soutěže účastník soutěže souhlasí, aby jeho jméno bylo zveřejněno
v případě výhry a dále, aby organizátor soutěže zpracovával jím sdělený e-mail a jméno pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat odhlášením zasílání e-mailů.

 
 
 

organizátor

Organizátorem soutěže je výrobce fotoknih Bontia, a.s., oficiálním partnerem je FujiFilm.