Back to Top
 

Soutěž o nejlepší obálku fotoknihy

 
 

Předmět soutěže

Účastníci soutěže soutěží o nejlepší návrh obálky fotoknihy.

 

Termíny soutěže

Zahájení soutěže

1. 5. 2016

 

Vyhlášení nejoblíbenějších obálek na sociálních sítích

(nejvíce Like za nové období)

9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.

Konec soutěže

31. 5.

Vyhlášení vítězů

13. 6.

 
 

HLAVNÍ cENY ZA 3 NEJLEPŠÍ OBÁLKY

 

Cena za 1. místo

Poukaz v hodnotě 20 000 Kč na letecký zájezd dle vlastního výběru
z nabídky exotických zájezdů Exotika.cz.

 

Cena za 2. místo

iPhone 5S 16GB, šedý v hodnotě 10 000 Kč.
S
 předinstalovanou aplikací Bontia Studio pro vytváření fotoknih na cestách.

 

CENA ZA 3. MÍSTO

Poukaz na nákup libovolných fotoknih v hodnotě 2 500 Kč.

 
 
 

Ceny PRO nejoblíbenější obálkY
sociálních sítí

Každá vyhlášená nejoblíbenější obálka na sociálních sítí získá poukaz v hodnotě 700 Kč na vytvoření libovolné fotoknihy v tvrdých deskách nebo fotokalendáře.

 
 
 

CENA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE

Každý soutěžící získá poukaz na dopravné zdarma. Poukaz lze přiřadit ke kterékoliv objednávce vytvořené u společnosti Bontia (poukaz nelze kombinovat s jiným poukazem).

 
 

Průběh soutěže

 

Od 1. 5. 2016 mohou soutěžící vytvářet obálky fotoknih.
Obálka fotoknihy musí být vytvořena pomocí online aplikace. Soutěžící si vybere jednu
z připravených šablon, umístí do ní fotku, správně ji ořízne a doplní texty.
Vytvořenou obálku soutěžící přihlásí do soutěže uvedením svého e-mailu. Soutěžící může do soutěže přihlásit libovolné množství obálek.

31. 5. se uzavírá příjem soutěžních obálek. Porota bude hodnotit obálky zaslané mezi začátkem a konce soutěže. 
13. 6. 2016 porota určí pořadí tří nejlepších obálek. Vítězové budou odměněni cenami za 1. až 3. místo. Poté organizátor oceněným účastníkům zašle do 5 dnů odměnu.


Porota je složena z vedoucích pracovníků společnosti Bontia a při výběru nejzajímavějších obálek bude hodnotit především výběr kvalitní fotografie, správné oříznutí vloženého snímku, výběr designu obálky, vložení nápaditého textu a výběr barvy písma.

 
 
 

Pravidla

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let.
Ze soutěže budou vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné či neslušné. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže nebo vyřadit ze soutěže účastníky
s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. 
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jakkoliv upravit. 
Jakékoliv rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 

 
 
 

Oznámení o předání výher

Vítězové budou informováni e-mailem a také budou zveřejněni na facebookových stránkách organizátora.

 
 
 

Autorská a jiná práva

Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (spoluautorů či autorů děl
v příspěvku zachycených či užitých) ani jiné zákonné podmínky. Před přihlášením do soutěže je účastník povinen ověřit, že všechny třetí osoby spojené s fotografiemi a texty vědomě souhlasí s užitím fotografií a textů v soutěži, a musí být připraven tento souhlas na výzvu organizátora doložit. 
Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají. 
Právo zveřejnění: Organizátor je oprávněn zaslané fotografie zveřejnit ve svých reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění poskytuje soutěžící jako autor organizátorovi bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního nebo jiného omezení. Organizátor je oprávněn zaslané fotografie přiměřeně retušovat a doplnit je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.

 
 
 

Ochrana osobních údajů

Zaregistrováním do soutěže účastník soutěže souhlasí, aby jeho jméno bylo zveřejněno
v případě výhry a dále, aby organizátor soutěže zpracovával jím sdělený e-mail a jméno pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat odhlášením zasílání e-mailů.

 
 
 

organizátor

Organizátorem soutěže je výrobce fotoknih Bontia, a.s.